Förskolan Mullbäret
 
logotext1
logogirl1

SOM FÖRÄLDER PÅ FÖRSKOLAN

 

Föräldrar skall alltid känna sig välkomna till förskolan, den dagliga kontakten är viktig. Där kan synpunkter och information föras mellan föräldrar och pedagoger, då förskolan vill vara lyhörd för föräldrars synpunkter och önskemål.

Föräldrar kan alltid delta i vår verksamhet och följa med under en dag. Underlag för samtal upprättas för varje barn och hålls en gång per termin.

Föräldramöte hålls en gång per termin. Med olika teman.

Föräldrafika/grill, festkväll och gemensam stor utflykt tillhör vår verksamhet som ett roligt inslag, och där föräldrarådet ofta deltar med idéer.

 

Förskolan har ett väl fungerande föräldraråd dit man alltid kan vända sig med frågor, iformation finns på förskolan om vilka personer som är i föräldrarådet.

 

Vecko och månadsbrev kommer via mail eller om man önskar i pappersform. Veckobreven innehåller avdelningens information och verksamhet samt en del bild dokumentation.

Månadsbreven är information för allt som är gemensamt på förskolan.