Förskolan Mullbäret

Hos oss på förskolan Mullbäret har vi tre avdelningar.

Ekorren för barn mellan 0-2

Tigern för barn mellan 2-4

Björnen för barn mellan 4-6

Förflyttning mellan avdelning kan också ske med bedömning av personal i sammtycke med föräldrar.

 

Tigern och Björnen har ett nära samarbete

 
logotext1
logogirl1