Jordglob
Förskolan Mullbäret
 
logotext1
logogirl1

Mullbäret

 

Förskolan stardade som ett personalkooperativ våren 1992 och var ett av stadens första avknoppningar med två fritidshem och en sexårsverksamhet. 2005 övergick all verksamhet till förskola.

Förskolan Mullbäret ligger på Garvargatan 21 på Kungsholmen, vid Kungsholmstorg.

Förskolechef/Anordnare Karin Andersson, Tel: 070-6548070, har drivit verksamheten sedan 1983 och i eget regi från 1992.

Under kontakt hittar ni allmän information, tillexempel hur våran inskolning går till samt nödvändiga blanketter.

Vi följer kommunens ramtider vad gäller öppethållande, 06:30-18:30. Vi erbjuder även barnomsorg på obekväm arbetstid.

Att hämta och lämna barnen görs till största delen utomhus, men kan under den mörka och kalla delen av året variera.

Vi har en hel utedag i veckan som vi går iväg och upptäcker vårt närområde. Vi vill att barnen skall ha en rejäl utevistelse varje dag.

Förskolan vill hålla en hög nivå på barns lärande och strävan efter att all personal har en pedagogisk utbildning. Idag arbetar fem förskolelärare och sex barnskötare varav två innehar specialutbildning.

Vi arbetar ständigt med kompetensutveckling i vårt målstyrda arbete.

Förskolan bedriver även simskola tillsammans med Oasen på Kungsholmen för de som är intresserade.